Kulturbesøg

 Vi vil så gerne have flere kulturbesøg i psykiatrien. Kulturbesøg kan være musik, sang, dans, oplæsning, lyrik, drama, eller andre fællesskabende aktiviteter med et kulturelt tvist.

Vores kulturbesøg kan bookes af regionernes psykiatriske afsnit (sengeafsnit og ambulatorier) for børn, unge, voksne.

Indtil videre er kulturbesøgene et gratis tilbud for regionspsykiatrien. Dette er kun muligt, fordi vi samarbejder med gavmilde fonde, offentlige puljer og privatpersoner, som donerer midler til kunstnerhonoraret og et mindre administrationsbeløb til Håb i Psykiatrien.

For alle kulturbesøg gælder det, at vi, som dokumentation og inspiration til andre, har brug for et par billeder – samt en lille beretning om, hvordan kulturbesøget gik; gerne med citat fra et par deltagende patienter. Både billeder og beretninger skal være anonymiserede og sendes til os på info@haabipsykiatrien.dk.

For samtlige kulturbesøg gælder “først til mølle”-princippet.

Vi glæder os til at komme ud og besøge jer!

Link til foreningens privatlivspolitik her.

 

Næste runde kulturbesøg finder sted i uge 49 og 50 2023

Følg os på de sociale medier så du kan se, hvordan planen triller ud over det ganske land.

Skriv til info@haabipsykiatrien.dk, hvis du vil orienteres på mail, når næste runde kulturbesøg åbner.