Dit medlemskab giver foreningen styrke

Medlemskab af Håb i Psykiatrien koster 200 kr. for almindeligt medlemskab og 50 kr. hvis på overførselsindkomst/SU. Kontingentets størrelse besluttes på foreningens generalforsamling, som du inviteres til som medlem.

 

TILMELD DIG HER SOM MEDLEM

 

TAK fordi du gerne vil være medlem af Håb i Psykiatrien

Dit medlemskab gør en kæmpe forskel for Håb i Psykiatrien, og det er ikke kun pga. af det beløb, som betales:

  • Jo flere medlemmer, jo stærkere er vi både ift. fundraising, eksponering og politisk indflydelse.
  • I flere sammenhænge bliver vi målt på antallet af medlemmer og taletid, og midler er ofte på dette grundlag.
  • Ved at have over 300 medlemmer kan vi blive §8a godkendt, hvilket giver adgang til fradrag for arv og gave, momsfritagelse og meget andet.
  • Endelig vil medlemskontingentet give foreningen en stærkere økonomi og derfor styrke flere fællesskabende aktiviteter til gavn for patienter i psykiatrien i hele landet.

Som medlem af Håb i Psykiatrien inviteres du med til den årlige generalforsamling, hvor du også har stemmeret og kan stille op til bestyrelsen.
Du inviteres også med, når vi retter blikket ud af psykiatrien og indimellem inviterer medlemmer til fællesskabende aktiviteter.

Vores medlemskab besluttes på generalforsamlingen og er for tiden 200 kr./året. (50 kr. hvis på overførselsindkomst). 
Dit kontingent gælder for et år fra indmeldelsestidspunkt.

Vi ser frem til at byde dig velkommen i foreningen.

Se i videoen nedenfor, hvilken forskel du er med til at gøre.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, eller har du brug for en faktura, så skriv til info@haabipsykiatrien.dk eller ring på telefon 6022 4061.