Vi lytter til dig - og hjælper med at realisere dine drømme

Søg midler til fællesskabende aktiviteter – mikrodonationer

 

Hvem kan ansøge?
Både patienter, pårørende og personale i den regionale psykiatri kan ansøge om midler fra Håb i Psykiatrien til fællesskabende aktiviteter. Dette gælder både voksen- og børne-/ungepsykiatrien i alle 5 regioner.

Hvad støtter vi?
Vi tror på, at håb og glæde kan fremelskes og dyrkes via meningsfulde aktiviteter, nærvær, samvær og fællesskab omkring:

Musik, sang og anden kultur
Madlavning og fællesspisning
Have og naturoplevelser
Håndarbejde, spil og andre kreative syslerier
Skrive, tegne og male
Motion og kropslighed

Eller noget helt andet, som vi ikke har tænkt på?

Tag et kig i vores Inspirationsbog og i Beretninger og bliv inspireret af andre vellykkede aktiviteter rundt i landet.

Hvad støtter vi ikke?

Håb i Psykiatrien har en sund profil. Vi støtter derfor ikke aktiviteter eller mad- og drikkevarer, som kan virke skadelige for den fysiske sundhed.

Orienter dig derfor her i Vores Sunde Profil, inden du ansøger.

Hvordan gør man?
Hvis du gerne vil søge om midler til aktiviteter for psykiatriske patienter, skal du blot downloade og udfylde nedenstående ansøgningsskema, og sende det til os enten scannet på mail eller som brev. Det er vigtigt, at din idé og foreningens formål og prioriteter passer sammen.

 

Vi takker alle de fonde, legater, sponsorer og private donationer, som muliggør denne indsats.

Mere information
Du kan henvende dig til info@haabipsykiatrien.dk, på 2622 5558 eller 6022 4061 for at få mere information om ansøgningsprocessen til en mikrodonation, hvis du ønsker inspiration til fællesskabende aktiviteter, eller ved henvendelser om vores persondatapolitik.

Læs folder med nærmere detaljer:

Download ansøgningsskema her:

Databehandling ved indsendelse af ansøgning
Alle informationerne i ansøgningen registreres, incl. navn, e-mailadresse, afsnitsnavn, kontonr. og telefonnummer. Oplysningerne anvendes til at sende dig bekræftelse, vurdere din ansøgning samt til at svare dig. Kun relevante medarbejdere hos Håb i Psykiatrien har adgang til oplysningerne. Oplysningerne om vores vurdering af din ansøgning videregives ikke. Oplysningerne opbevares i tre år, hvorefter de slettes eller anonymiseres.