Flere fællesskabende aktiviteter i psykiatrien

Søg midler til fællesskabende aktiviteter – mikrodonationer

Hvem kan ansøge?
Både patienter, pårørende og personale i den regionale psykiatri kan ansøge om midler fra Håb i Psykiatrien til fællesskabende aktiviteter. Dette gælder både voksen- og børne-/ungepsykiatrien i alle 5 regioner. Vi anbefaler, at I laver ansøgningen sammen.

Vigtigt at din idé matcher foreningens formål:
Håb i Psykiatrien er en almennyttig og velgørende landsdækkende forening, der har til formål at arbejde for bedre vilkår for mennesker med psykisk lidelse, der er i psykiatrisk behandling. Det er foreningens formål at styrke individets mod, håb og handlekraft gennem ligeværdigt samvær og fællesskabende aktiviteter.

Samtidigt er det foreningens formål at fremme såvel kunst og kultur som fysisk og mental sundhed i sine aktiviteter.

Hvad støtter vi?
Vi udlodder økonomisk støtte via mikrodonationer til konkrete indkøb eller aktiviteter, så længe det er med til at skabe fællesskab, håb, glæde og mening i hverdagen og bidrage til meningsfulde og ligeværdige fællesskaber for grupper af patienter.

Vi tror på, at håb og glæde kan dyrkes og spire via meningsfulde aktiviteter, nærvær, samvær og fællesskab omkring:

  • Musik, sang og anden kultur
  • Sund madlavning og fællesspisning
  • Have- og naturoplevelser
  • Håndarbejde, spil og andre kreative syslerier
  • Skrive, tegne og male
  • Motion og kropslighed

Eller noget helt andet, som vi ikke har tænkt på?

Vi prioriterer ansøgninger som:

  • Tager udgangspunkt i patienternes ønsker og idéer
  • Øger udbuddet af fællesskabende aktiviteter i psykiatrien – både sengeafsnit og ambulatorier
  • Følger Vores Sunde Profil

Tag et kig i vores Inspirationsbog og i Beretninger og bliv inspireret af andre vellykkede aktiviteter rundt i landet.

Hvor meget kan man søge?
I en ansøgning kan I søge mellem 1.000-5.000 kr. til indkøb eller aktiviteter. Vedlæg et budget.

Hvad støtter vi ikke?
Håb i Psykiatrien har en sund profil. Vi støtter derfor ikke indkøb af mad- og drikkevarer eller aktiviteter, som er usunde og kan virke skadelige for den fysiske sundhed.

Orienter dig derfor her i Vores Sunde Profil, inden du ansøger.

Hvordan gør man?
Hvis du gerne vil søge om midler til aktiviteter for psykiatriske patienter, skal du blot downloade og udfylde nedenstående ansøgningsskema, og sende det til os enten scannet på mail eller som brev. Det er vigtigt, at din idé og foreningens formål og prioriteter passer sammen.

Mere information
Du kan henvende dig til info@haabipsykiatrien.dk på 2622 5558 eller 6022 4061 for at få mere information om ansøgningsprocessen til en mikrodonation, hvis du ønsker inspiration til fællesskabende aktiviteter, eller hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik.

Vi takker alle de fonde, legater, sponsorer og private donationer, som muliggør denne indsats.

Læs folder med nærmere detaljer:

Download ansøgningsskema her:

Databehandling ved indsendelse af ansøgning
Alle informationerne i ansøgningen registreres, incl. navn, e-mailadresse, afsnitsnavn, kontonr. og telefonnummer. Oplysningerne anvendes til at sende dig bekræftelse, vurdere din ansøgning samt til at svare dig. Kun relevante medarbejdere hos Håb i Psykiatrien har adgang til oplysningerne. Oplysningerne om vores vurdering af din ansøgning videregives ikke. Oplysningerne opbevares i tre år, hvorefter de slettes eller anonymiseres.