Vi har håb i alt hvad vi gør

Sportsaktiv projektleder søges til vort sekretariat, der har fart over psykiatrifeltet

Brænder du for at skabe håb i psykiatrien gennem motion og fællesskab? Er du nysgerrig på alt omkring dig? Kan du både være strategisk, helt lavpraktisk og have mange bolde i luften? Kan du lede et fitnesshold, hvis vi lige mangler en til det?

Du kan blive en del af en lille frivillig forening indenfor det psykiatriske felt, hvor vi viser, hvordan der kan skabes mere håb og glæde i psykiatrien.

Om Håb i Psykiatrien
Vi arbejder med en progressiv, handlingsorienteret, sagligt afprøvende tilgang og nysgerrighed. Vi aflæser behov blandt patienterne i psykiatrien og får samlet de nødvendige kræfter og interessenter til et positivt samarbejde. Vore aktiviteter afprøver nye veje for opnåelse af personlig recovery i en løbende samskabelse med målgruppen i et landsdækkende perspektiv. Vi har fokus på både den mentale såvel som den fysiske sundhed, hvorfor motion og sund kost er en helt integreret del af vores prioriteter.
Foreningen er i kontorfællesskab på Nørrebro, København, og består udover en arbejdende bestyrelsesformand og to akademiske medarbejdere af en frivillig bestyrelse, trænere og knap hundrede frivillige over hele landet.

Hvad indeholder jobbet?
Stillingen består både af en projektlederdel og en sekretariatsdel.

Projektleder til MotionsCaféen Frederiksberg og Gladsaxe – ca. 15 timer ugentligt
Som projektleder arbejder du mod forankring af vore unikke MotionsCaféer for mennesker med svær psykisk lidelse og du har en stor kontaktflade i kommune og region, hos fonde og andre samarbejdspartnere. Projekterne har løbende dataopsamling og evalueringsopgaver.

Sekretariatsopgaver – ca. 15 timer ugentligt
Halvdelen af din arbejdsuge vil gå med andet administrativt arbejde f.eks. lønafregning, div økonomi, kommunikation på hjemmeside og SoMe, organisering af diverse foreningsaktiviteter el.lign. afhængig af foreningens løbende behov og din erfaring og kompetencer.

Minimumskrav til ansøger:
Har en kandidat indenfor f.eks. sundhed, økonomi, psykologi, antropologi, sociologi eller el.lign.
Erfaring i ledelse af tværsektorielle projekter indenfor det sociale område
Elsker både fordybelses- og ekspeditionsopgaver
Har kendskab til psykiatri og personlig recovery
Henter din energi fra en aktiv sportshverdag

 

Vi kan tilbyde?
Et job med mening, hvor du er en del af et lille team, som er passionerede for at gøre en forskel. Du vil opleve en leder og organisation med stor handlekraft, energi og mod på at gå nye veje.
Funktionen er en projektansættelse til 275 kr. i timen og refererer til foreningens formand, Lotte Frost Jørgensen. Stillingen er tidsbegrænset frem til juli 2025. Ansættelse snarest muligt.

Interesseret?
Læs mere om foreningen på www.haabipsykiatrien.dk hvor du finder en lille videofilm om os, og besøg vores Facebook, Instagram og LinkedIn sider ”Håb i Psykiatrien”.

Der er mange muligheder for at hjælpe som frivillig:

 – Bliv en del af et helt særligt motionsfællesskab

Vi søger nogle brave frivillige til vores MotionsCaféer i Gladsaxe og på Frederiksberg, hvor vi løfter vægte i fitnesscenter, går ture, løber og laver gymnastik.

MotionsCaféerne er motionsfællesskab for mennesker med svær psykisk lidelse. Vi løfter vægte i fitnesscenter, går ture, løber, laver gymnastik og dans, snakker om let og dybt og inspirerer hinanden med håb og glæde.

Dét, det handler om i Håb i Psykiatrien, er at skabe små helt normale fællesskaber for mennesker tilknyttet psykiatrien.

Hvis du har et roligt sind og et hjerte, der banker for både psykisk sårbare og motionsfællesskaber så skriv endelig til os. Som frivillig deltager man én gang ugentligt i hverdagene i 2-3 timer midt på dagen i et Fitnesscenter eller idrætshal på Frederiksberg eller i Gladsaxe.

Interesseret?
Du er meget velkommen til at ringe, inden du ansøger. Kontakt gerne ledende træner Louise Hansen på mobil 2896 5458 eller foreningens formand Lotte Frost Jørgensen på 6022 4061 eller skriv til os på info@haabipsykatrien.dk.

Læs mere om foreningen på www.haabipsykiatrien.dk – eller besøg vores Facebook side ”Håb i Psykiatrien”.

Vi glæder os meget til at høre fra dig!

– Bliv frivillig på de psykiatriske sengeafsnit

Foreningen Håb i Psykiatrien søger frivillige til at lave aktiviteter i psykiatrien.

Vi ønsker at øge udbuddet af aktiviteter på sengeafsnit i aftener og weekend
Derfor søger vi frivillige som kan hjælpe og give støtte til at skabe disse meningsfulde aktiviteter.

Vi forestiller os at du evt. er:
• Tidligere brugere i psykiatrien
• Tidligere/eller ansat i psykiatrien
• I gang med uddannelse indenfor psykiatrien
• Har ro og nærvær i din kontakt med andre
• Har lyst til at gøre en forskel
• Har kreative evner til aktiviteter i psykiatrien

Opgaver i arbejdet som frivillige:
• Følge/støtte kulturpersoner til psykiatriske institutioner
• Støtte patienterne under kulturbesøget
• Besøge indlagte patienter i psykiatrien
• Tage initiativ til kreative aktiviteter for indlagte patienter

Hvis du har et roligt sind og et hjerte, der banker for psykisk sårbare, så skriv og hør mere.

Interesseret?
Du er meget velkommen til at ringe, inden du ansøger. Kontakt gerne Håb i Psykiatriens formand Lotte Frost Jørgensen på mobil 6022 4061 eller info@haabipsykatrien.dk.

Læs mere om foreningen på www.haabipsykiatrien.dk – eller besøg vores Facebook side ”Håb i Psykiatrien”.

En kort ansøgning og CV sendes til info@haabipsykiatrien.dk, og samtaler afholdes løbende.

Vi glæder os meget til at høre fra dig!