Vi arbejder for at skabe alt fra spændende indhold til særlige øjeblikke og velvære for patienter i psykiatrien

Et helt menneske

Det er en hård og ofte uoverstigelig opgave at være ramt af en psykisk lidelse. Livsglæden kan være slukket, og håbet om at det kan blive bedre, kan være så langt væk, at det hele synes ligegyldigt.

Psykisk lidelse kan ramme os alle. Det anslås, at hver femte har en psykisk lidelse, og at hver tredje har psykisk lidelse inde på livet som nær pårørende.

Hvorfor aktiviteter?

Psykisk lidelse er ikke nødvendigvis en lineær proces. Det går op og ned. Derfor er det vigtigt, at personer med en psykisk lidelse møder meningsfulde aktiviteter i forskellige faser af deres sygdom. Hvad enten man er patient på et åbent afsnit, et lukket afsnit, i ambulant behandling, eller når man lever uden symptomer eller uden medicin. I Håb i Psykiatrien tror vi på, at fællesskabende aktiviteter kan være med til at tænde en gnist og puste liv i håbet.

Det at være aktiv kan give mange positive forandringer. Dels flytter forskellige aktiviteter fokus fra symptomer, negative følelser og tanker samt eventuelle problemer angående bolig, Jobcenter, relationer osv. Dels skaber aktiviteter et rum, hvor man kan føle glæde og opnå en forbundethed i fællesskabet med andre mennesker. Dels giver aktiviteter mulighed for at genopdage evner og ressourcer, der syntes tabte, og lære nye ting.

Vi hjælper den regionale psykiatri i hele Danmark med at få flere fællesskabende aktiviteter gennem:

For os er det vigtigt, at man som patient og deltager i vores aktiviteter har indflydelse på, hvilke aktiviteter der skabes. Man får det bedre, hvis man bliver set, hørt og rummet som et helt menneske. Det ligger som en præmis i alt, vi gør.

Vi ønsker at skabe mest muligt håb – for flest mulige.

Lotte Frost Jørgensen
Forperson for Håb i Psykiatrien