Et meget sjovt element i konkurrencen har været ”spionerne”…
Det har skabt en anderledes energi og følelse af fællesskab…