Frivillige i psykiatrien - en lille social sejr under indlæggelse

Vi ser stort potentiale og værdi i frivilligt nærvær i psykiatrien

 

Håb i Psykiatrien ønsker at skabe flere meningsfulde og fællesskabende aktiviteter i psykiatrien – alt fra foredrag, musik, oplæsning, sport, strik eller anden kreativitet. Derfor har vi startet projekt ”En lille social sejr under indlæggelse”, der har til formål at mobiliserer de indlagtes egne ressourcer via inddragelse i aktiviteterne fra idé til udførsel.

Vi rekrutterer både frivillige og afsnit, som har mod på at udvikle eller afprøve frivillighedens utallige muligheder for at give de indlagte patienter mere velvære, mod, flere tilbud om aktiviteter og bare mere omsorg og smil under de oftest uendeligt lange og blytunge indlæggelsesdage.

Vi matcher frivillige og psykiatriske afsnit ud fra den frivilliges og afsnittenes ønsker, behov og interesser og skaber små glimt at håb og glæde i en svær hverdag på et psykiatrisk afsnit.

Indtil videre er vi involveret i frivilligt arbejde på følgende psykiatriske afdelinger:

Vejle
Rigshospitalet
Ballerup
Frederiksberg
Amager
Skejby
Aalborg
Viborg

og flere kommer til måned for måned.

 

 

 

 

Vil du/I være med?

haap i psykiatrien bordtennis retspsykiatrisk afsnit PJAK i Glostrup
håb i psykiatrien Opus glostrup
Håb i Psykiatrien brætspil havespil psykiatrisk center Glostrup

Til psykiatrien: Læs om gevinsten i at få en kompetent frivillig ud og lave aktiviteter på jeres afsnit.

Til frivillige: Læs om hvad det giver, byder på og kræver at være frivillig i psykiatrien.