Udskrivelselse til ingenting eller noget

Hvad gør man, når man bliver udskrevet fra psykiatrien?

De fleste patienter bliver udskrevet til ambulant behandling og tilbydes kontaktpersoner, hjemmevejledere og anden støtte. Men hvad gør det ved ens hverdag, når rammerne for ens tilværelse flyttes fra et psykiatrisk afsnit med personale, medpatienter, tre måltider om dagen og kaffe på kanden til eget hjem med en kalender fyldt med huller og måske et begrænset netværk?

Mange patienter oplever det som en lettelse at blive udskrevet, men samtidig oplever mange, at der er store udfordringer forbundet med det.

Det psykiatriske system, som det er nu, er ikke gearet til at fylde det tomrum, som mange kan opleve, når de vender tilbage til hverdagen udenfor psykiatrien. Derfor kan civilsamfundet løfte en vigtig opgave ved at tilbyde meningsfuldt indhold, aktiviteter, kvalitet og socialt samvær i en forandret hverdag.

Mange af deltagerne i Håb i Psykiatriens MotionsCaféer fortæller, at det sociale, følelsen af mening og det faste holdepunkt i hverdagen er de vigtigste grunde til, at de bliver ved med at vende tilbage. På den måde giver MotionsCaféen et rum for den videre recovery-proces. Et rum hvor den enkelte – uanset baggrund og nuværende situation – kan indgå i et meningsfuldt fællesskab og på den måde opleve, at der også er et rigt, meningsfuldt liv efter indlæggelse.

Under indlæggelse går tiden med kaffe og smøger. Når man så bliver udskrevet, så fortsætter man bare – sidder i sofaen – kaffe og smøger.

Deltager i MotionsCaféen

Næsten hver fjerde patient der udskrives fra en psykiatrisk afdeling, ender med en akut genindlæggelse inden for 30 dage.

Rapport fra FOA, september 2022

MotionsCaféen er et rart sted, hvor vi mødes med vores venner, som vi har fået gennem lange indlæggelser på skærmede afdelinger. Vi patienter har sjældent ressourcer til at mødes hos hinanden, men mangler den tryghed, det giver, at vide, at vores venner fra indlæggelserne trives og har det godt. 

Deltager i MotionsCaféen