Aktiviteter kan gøre en helt umådelig stor forskel

Håb i Psykiatrien arbejder for at hjælpe personer med psykisk sygdom med oplevelser og positive erfaringer. Uanset om der er tale om personer, der er indlagt på et sengeafsnit, i ambulant behandling eller med en afsluttet behandling i psykiatrien, arbejder vi for at tilbyde aktiviteter, der giver mening, og som baserer sig på fællesskab og fælles forståelse.

Gennem aktiviteterne og den måde de bliver udført på i fællesskab med andre får deltagerne en mulig at deltage i noget og for at opleve en – ofte meget tiltrængt – sejr.

Uanset sygdom og symptomer har næsten alle med psykisk sygdom den oplevelse, at selvværdet næsten helt forsvinder. Derfor kan små positive oplevelser – at være med til at planlægge et arrangement på et sengeafsnit eller at deltage i en træning med andre mennesker – have en enorm betydning og være med til at bane vejen for udvikling og trivsel.

Forskellige aktiviteter kan give plads til de ting, der på den ene eller den anden måde er gået tabt på grund af psykisk sygdom. De kan åbne for rum, der har været lukkede og give inspiration, håb og mod til at overkomme andre udfordringer. Når man bygger LEGO, dyrker motion eller laver havearbejde, kan man for en stund distancere sig fra sine symptomer og sine destruktive tanker om det liv, man lever. Og når man er færdig, er man en succes rigere, der kan være et skridt i retning af et mere meningsfyldt liv, der ikke i lige så høj grad begrænses af sygdom. 

Som patient har jeg brugt de kreative aktiviteter som afledning for de symptomer, jeg mærker i forbindelse med min sygdom. De planlagte kreative aktiviteter med personaler, har

Patient efter donation af krea-grej

Jeg får ikke ringet og skrevet. Jeg har brug for at nogen siger til mig: Du skal møde dér kl. det. Jeg har så meget brug for at skulle noget.

Deltager i MotionsCaféen efter indlæggelse

Min identitet er revet fra mig og mit selvværd er forsvundet. Jeg havde aldrig forestillet mig, at Lego ville kunne give mig følelsen af at være noget, bygge noget, skabe. Men det kan det! Jeg er en skaber. Jeg er noget eller nogen i de timer, jeg bygger. Her er jeg ikke syg eller pt punktum. Jeg er konstruktør af intet mindre end Taj Mahal.

Patient, Afsnit C270V, Frederiksberg