Af hjertet tak

Tak for støtten

Vi er utrolig taknemmelige for den støtte, som vi får fra både fonde, legater, sponsorer, offentlige puljer og private. Vi er helt afhængige af støtte for at kunne gøre en lille forskel for så mange patienter som muligt.

Hvis du vil donere et beløb til Håb i Psykiatrien som virksomhed så klik hér. Vil du donere et beløb som privatperson så klik hér. Har du spørgsmål, eller ønsker din virksomhed at fremgå som sponsor her på hjemmesiden, så kontakt os på info@haabipsykiatrien.dk eller på telefon 6022 4061.

Du kan se et udpluk af dem, der støtter Håb i Psykiatriens projekter og indsatser nedenfor.

Velliv Foreningen har støttet Håb i Psykiatrien med midler til kulturbesøg.

Bevillingen har muliggjort 25 kulturbesøg i Region Hovedstadens Psykiatri i marts 2024, og bidrager dermed til, at vi får mere musik, sang, lyrik og unikke oplevelser ind i psykiatrien.

En stor tak til Velliv Foreningen for støtten til denne indsats.

Falster Destilleri og Bryghus i Væggerløse har betænkt Håb i Psykiatrien med en flot donation.

Familien bag bryggeriet har besluttet at støtte forskellige formål indenfor natur, børn og sårbare i deres elskede datters navn.

Vi takker ydmygt for den flotte donation.

Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld har støttet indsatsen ”Kulturbesøg i psykiatrien”.

Fonden bidrager dermed til, at vi kan skabe flere kulturbesøg og minikoncerter i psykiatrien i 2024. Musik, sang og lyrik kan noget helt særligt – det kan aflede patienter fra symptomer og skabe positive oplevelser og tænde glimt af glæde og håb i psykiatrien.

Tusind tak for donationen og opbakningen til denne indsats.

Trelleborg Fonden – i samarbejde med Sydbank har støttet indsatsen ”Kulturbesøg i psykiatrien”.

Donationen bidrager til, at vi kan skabe flere kulturbesøg og minikoncerter i 2024.

Tusind tak for donationen og opbakningen til denne indsats.

Socialstyrelsen

Håb i Psykiatrien har flere gange modtaget driftsstøtte fra Socialstyrelsens pulje ’Støtte til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI)’. Formålet med puljen er at fremme den frivillige sociale indsats i landet ved at styrke landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål.

En stor tak til Socialstyrelsen for støtten.

Region Hovedstadens Social- og Psykiatriudvalg har en pulje, som har støttet Håb i Psykiatrien.

Puljen skal sikre en mere sammenhængende psykiatri, og at der skabes netværk og dialog mellem Region Hovedstadens Psykiatri, kommuner og civilsamfund. Håb i Psykiatrien har fået støtte til en indsats om peer-frivillighed og til brobygning.

Tusind tak for opbakningen.

Novo Nordisk Fonden har støttet projektet “Projektudvikling af en attraktiv MotionsCafé via brugerinddragelse i en iterativ og undersøgende designproces” og forankringsprojektet “En helt ufarlig MotionsCafé på Frederiksberg”.

Fonden bidrager med midler til et tre årigt forankringsprojekt, hvor formålet er at få skabt en bæredygtig forankring af MotionsCaféen lokalt Frederiksberg/Vanløse.

Novo Nordisk Fonden bevilgede i første omgang midler til et to årigt innovationsprojekt, hvor formålet var at få skabt et sundhedstilbud, som personer med svære psykiske lidelser fandt attraktivt, og som kunne danne grundlag for nødvendige livsstilsændringer og medvirke til at etablere sunde sociale fællesskaber, som i et videre perspektiv fører til forbedret sundhedsadfærd og øget livskvalitet.

Vi opnår med MotionsCafeen at skabe en synergi mellem fællesskab, motion og glæde, så det giver mening at møde op – hver gang.

Tusind tak for både donation og opbakning til dette vigtige projekt.

Frederiksberg Fonden støtter projektet: “En helt ufarlig MotionsCafé på Frederiksberg”.

Fonden bidrager med midler til et tre årigt forankringsprojekt, hvor formålet er at få skabt en bæredygtig forankring af MotionsCaféen lokalt Frederiksberg/Vanløse.

MotionsCaféen er et motionsfællesskab, som personer med svære psykiske lidelser finder attraktivt, og som kan danne grundlag for nødvendige livsstilsændringer og medvirke til at etablere sunde sociale fællesskaber, som i et videre perspektiv fører til forbedret sundhedsadfærd og øget livskvalitet. Vi forsøger med MotionsCafeen at skabe en synergi mellem fællesskab, motion og glæde, så det giver mening at møde op – hver gang.

Tusind tak for både donation og opbakning til dette vigtige projekt. 

`sædlkfjlkj

sædlkfjlkjsædlkfjlkj

sædlkfjlkj

sædlkfjlkj

Den A.P. Møllerske Støttefond støtter projektet “En helt ufarlige MotionsCafé i Gladsaxe”.

Håb i Psykiatrien kan med denne donation åbne endnu en MotionsCafé for borgere med svær psykisk lidelse.

Det treårige projekt har opnået 2,4 mill. kr. i støtte fra den A.P. Møllerske Støttefond til samskabelse af en MotionsCafé i Gladsaxe. Tanken er, at MotionsCaféen skal kunne skaleres til resten af landet og hver gang udvikles i samarbejde med deltagerne, der allerede har givet enestående god feedback til caféen på Frederiksberg. Deltagelse i caféen kan give et umiddelbart velvære pga. det sociale samvær, fællesskabet og motionen. 

`sædlkfjlkj

sædlkfjlkjsædlkfjlkj

sædlkfjlkj

sædlkfjlkj

APM støttefond

Oak Foundation Denmark støtter projektet “Sammen om Noget”.

Projektet vil udvikle og forankre modeller for flere og mere alsidige aktiviteter i psykiatrien, så patienternes tilbagemelding via tilfredshedsundersøgelser fremhæver sengepsykiatrien for sine mange og alsidige aktiviteter.

Målsætningerne for projektet indeholder katalysering af aktiviteter på alle psykiatriske sengematrikler i Danmark, kontakt til de 5 regioner og aflæggelse af oplysende og motiverende besøg og opnå landdækkende opmærksomhed omkring at “mulighederne for aktiviteter I voksenpsykiatrien er talrige, og det kræver ganske få økonomiske midler”.

Tusind tak for både donation og opbakning.

Knud og Dagny Gad Andresens Fond støtter projektet “Fælles tredje til børn og unge i psykiatrien”.

Vi vil udvikle en samskabelse mellem patient, personale, pårørende og os som forening. En model, som fremelsker ideen, nyder planlægning, fordybes i udførsel og fejrer de små glimt af håb i løbet af processen – med patienter og ildsjæle i tæt og fortroligt makkerskab. En bæredygtig model, hvor mikrodonationen har været motivationen til at komme i gang – men ikke nødvendig for at videreføre.

Tusind tak for både donation og opbakning til dette vigtige projekt.

Jascha Fonden har støttet vores mikrodonationsmodel, som skaber glæde, håb og særligt begivenhedsrige øjeblikke for psykiatriske patienter på tværs af landet.

Mikrodonationerne gives til konkrete indkøb og udgifter til sociale, kreative og kulturelle aktiviteter på psykiatriske afsnit og ambulatorier og har bl.a. muliggjort støtte til krea-materialer, indendørs og udendørs spil, musikinstrumenter, wellnessmaterialer, planteprojekter, sportsgrej, grillarrangementer, zoo-udflugter og andre oplevelsesture – alt sammen ting, der skaber nærvær, samvær, fællesskab, håb og mod på mere.

Tusind tak for donationen og opbakningen til flere aktiviteter i psykiatrien.

OAK Foundation støtter projektet: ”Corona Hyggekasser”.

Donationen gik til 100 hyggekasser til uddeling på 100 psykiatriske afsnit over hele landet.

Tusind tak for denne flotte donation, som så hurtigt bragte så megen glæde. 
Under beretninger kan I finde inspirationsbilleder fra kassernes mangfoldige anvendelse.

OAK Foundation corona