Vi lytter til dig

Håb i Psykiatrien er en almennyttig og velgørende landsdækkende forening, der ønsker at skabe alt fra spændende indhold til særlige øjeblikke og velvære for patienter med psykiske lidelser.
Vi ønsker at inspirere patienter til at italesætte ønsker og drømme, og sammen med personale og / eller pårørende i fællesskab få realiseret øjeblikke af glæde og håb. Derfor vil foreningen:

  • Udlodde økonomisk støtte til konkrete fællesskabende aktiviteter.
  • Etablere kontakt til et hold af foretrukne leverandører, kunstnere mv., hvilket letter koordinering og samarbejde for sundhedsvæsenet
  • Opsamle erfaringer og udbrede disse

Udover glæde, håb og indhold ønsker organisationen at prioritere støtte til:

  • at fremme fysisk sundhed
  • primært give særlige øjeblikke til patienter, som ikke selv kan skabe dem grundet kortere eller længere indlæggelse, især på lukkede afsnit
  • øge udbuddet af aktiviteter på sengeafsnit i aftener og weekend

 

Sekretariat 

Lotte Frost

Lotte Frost Jørgensen

Formand for foreningen 

Mobil: 6022 4061

Fuldtidsfrivillig i foreningen
Ledelseserfaring offentlig og privat

Vi kan gøre det markant bedre for de psykiatriske patienter i Danmark, og jeg føler et behov for at handle nu til patienternes direkte fordel. Derfor har jeg taget initiativet til Håb i Psykiatrien og arbejder passioneret for at gøre en forskel nu og her – og vise hvor lidt der skal til for at få lys og håb frem og ind til de, som kan bruge dette til at bringe sig selv videre.

line grønbech

Gitte Højgaard Johansen

Projektkoordinator og fundraiser

Mobil: 2622 5558

Cand.mag. i Kultur & Sprogmødestudier

Det er mit ydmyge ønske, at vi med Håb i Psykiatriens fællesskabende indsatser kan bidrage med en flig af meningsfuldhed og velvære og sammen skabe fornyet håb i psykiatriske patienters hverdag og deres recovery-proces.

Louise

Louise Maria Hansen 

Projektleder, ledende træner og frivilligkoordinator

Mobil: 2896 5458

Ergoterapeut og kandidat i sundhedsfremme, sundhedsstrategier & psykologi

Jeg er utrolig glad for, at jeg bliver en del af det fællesskab som Håb i Psykiatrien giver. Motion, bevægelse og fællesskab har stor betydning for menneskers generelle velvære og igennem disse skaber vi mening, sammen. 

Josephine Seidenfaden

Projektkoordinator og træner

Mobil: 6146 5458 

Cand.soc. og socialrådgiver

Alle mennesker har brug for pauser, fællesskab, åndehuller og fokusflyt, så jeg finder det enormt meningsfuldt, at arbejde mod muliggørelsen af disse. Håb i Psykiatrien er også en forening, der tager handling i mødet med uhensigtsmæssigheder, og dem ser vi altså ikke så få af i psykiatrien. Derfor finder jeg også en stor glæde og ære i at være en del af det handlende fællesskab, Håb i Psykiatrien, er. 

rasmus ansat

Rasmus Knold Andersen

Projektmedarbejder

Cand.mag. i historie

Det er en stor glæde for mig at være en del af det fællesskab, Håb i Psykiatrien kan tilbyde. Vi hjælper hinanden, når det er svært og jubler sammen, når der er noget at fejre. Jeg har selv erfaring fra psykiatrien og håber, at jeg kan bruge de erfaringer til at hjælpe mennesker og gøre meget svære ting lidt mindre svære.

Bestyrelsesmedlemmer

Lotte Frost

Lotte Frost Jørgensen

Formand for foreningen

Fuldtidsfrivillig i foreningen
Ledelseserfaring offentlig og privat

Vi kan gøre det markant bedre for de psykiatriske patienter i Danmark, og jeg føler et behov for at handle nu til patienternes direkte fordel. Derfor har jeg taget initiativet til Håb i Psykiatrien og arbejder passioneret for at gøre en forskel nu og her – og vise hvor lidt der skal til for at få lys og håb frem og ind til de, som kan bruge dette til at bringe sig selv videre.

Sylvia

Sylvia Johanssen

Bestyrelsesmedlem

Koordinator for borgere med psykisk sårbarhed, Frederiksberg Sundhedscenter

Jeg går helhjertet ind i at arbejde for ’Håb i Psykiatrien’ som er et fantastisk initiativ og en forening som har fokus på motion, aktiviteter og fællesskab. Dette har en afgørende betydning for  menneskers helbredelsesproces. Med et stort engagement og få midler har foreningen understøttet aktiviteter på mange af landets psykiatriske afdelinger og ambulatorier.

Christian

Christian Borgbo

Bestyrelsesmedlem 

Financial & Business Controller

Håb i Psykiatriens arbejde skaber øjeblikke af glæde og håb for patienter med psykiske sygdomme. Glæden og håbet kan betyde fundamentale og varige forbedringer for det enkelte menneske, som er ramt af psykisk sygdom. Jeg ønsker, sammen med medarbejderne i foreningen og den øvrige bestyrelse, at bidrage til dette arbejde med de kompetencer og kvalifikationer, som jeg kan bringe i spil.

Birthe

Birthe Thomsen

Bestyrelsesmedlem

Vicedirektør i Maternity Foundation

Jeg støtter fuldt ud ’Håb i Psykiatriens’ fantastiske arbejde med at tilbyde konkrete aktiviteter og oplevelser og derigennem give glæde og håb til psykiatriske patienter – der er brug for det. Jeg ønsker at bidrage til at videreudvikle rammerne for endnu flere oplevelser og medmenneskeligt samvær med afsæt i min faglighed og mine personlige erfaringer.

Faglige konsulenter 

Henriette la Cour

Henriette la Cour

Juridisk rådgiver

Advokat hos Nyborg Rørdam, Advokatfirma

Jeg er glad for at kunne støtte ’Håb i Psykiatrien’ som er et rigtigt godt og meget nødvendigt initiativ. Jeg tror på, at især foreningens fokus på det sociale samvær og fysisk aktivitet i form af fællesskab bl.a. i og omkring motions cafeen fremmer mental sundhed. Helt generelt mener jeg, at et sundt liv med bevægelse og fællesskab skaber en større livsglæde, som igen en vigtig brik for en effektiv helbredelsesproces.