Om os

Vi lytter til dig

Håb i Psykiatriens formål

Håb i Psykiatrien er en almennyttig og velgørende landsdækkende forening, der har til formål at arbejde for bedre vilkår for mennesker med psykisk lidelse, der er i psykiatrisk behandling. Det er foreningens formål at styrke individets mod, håb og handlekraft gennem ligeværdigt samvær og fællesskabende aktiviteter.

Samtidigt er det foreningens formål at fremme såvel kunst og kultur som fysisk og mental sundhed i sine aktiviteter.

Med henblik på at opfylde formålet vil foreningen blandt andet:

  • Inspirere målgruppen til at italesætte deres ønsker og drømme
  • Arbejde målrettet og kreativt på at realisere disse
  • Sikre samskabelse og ligeværdigt samvær gennem frivillighed og fællesskaber
  • Facilitere aktiviteter i og i forlængelse af behandlingspsykiatrien
  • Tilbyde sundhedsfremmende aktiviteter i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger med særligt fokus på sund kost, idræt og motion
  • Tilbyde og fremme kulturelle arrangementer
  • Opsamle erfaringer og udbrede viden

Sekretariat 

Lotte Frost

Lotte Frost Jørgensen

Forperson for foreningen 

Mobil: 6022 4061

Fuldtidsfrivillig i foreningen
Ledelseserfaring offentlig og privat

Vi kan gøre det markant bedre for de psykiatriske patienter i Danmark, og jeg føler et behov for at handle nu til patienternes direkte fordel. Derfor har jeg taget initiativet til Håb i Psykiatrien og arbejder passioneret for at gøre en forskel nu og her – og vise hvor lidt der skal til for at få lys og håb frem og ind til de, som kan bruge dette til at bringe sig selv videre.

line grønbech

Gitte Højgaard Johansen

Projektkoordinator og fundraiser

Mobil: 2622 5558

Cand.mag. i Kultur & Sprogmødestudier

Det er mit ydmyge ønske, at vi med Håb i Psykiatriens fællesskabende indsatser kan bidrage med en flig af meningsfuldhed og velvære og sammen skabe fornyet håb i psykiatriske patienters hverdag og deres recovery-proces.

Louise

Louise Maria Hansen 

Projektleder, ledende træner og frivilligkoordinator

Mobil: 2896 5458

Ergoterapeut og kandidat i sundhedsfremme, sundhedsstrategier & psykologi

Jeg er utrolig glad for, at jeg bliver en del af det fællesskab som Håb i Psykiatrien giver. Motion, bevægelse og fællesskab har stor betydning for menneskers generelle velvære og igennem disse skaber vi mening, sammen. 

Josephine Seidenfaden

Projektkoordinator og træner

Mobil: 6146 5458 

Cand.soc. og socialrådgiver

Alle mennesker har brug for pauser, fællesskab, åndehuller og fokusflyt, så jeg finder det enormt meningsfuldt, at arbejde mod muliggørelsen af disse. Håb i Psykiatrien er også en forening, der tager handling i mødet med uhensigtsmæssigheder, og dem ser vi altså ikke så få af i psykiatrien. Derfor finder jeg også en stor glæde og ære i at være en del af det handlende fællesskab, Håb i Psykiatrien, er.