De forskellige perspektiver

Vores syn baserer sig på vores erfaring

På de efterfølgende undersider kan du læse om vores syn på forskellige perspektiver på at være patient i psykiatrien. 

Håb i Psykiatriens syn er baseret på erfaring. Det er vores erfaring, at mennesker med psykisk lidelse – i lighed med dem uden – har brug for faste holdepunkter og oplevelser, der giver indhold i tilværelsen.

Derfor tilbyder vi arrangementer og aktiviteter til personer med svær psykisk lidelse inden for såvel som uden for psykiatrien. Vi har mikrodonationer, der muliggør indkøb til forskellige fællesskabende aktiviteter for patienter i psykiatrien; vi arrangerer kulturbesøg i samarbejde med kunstnere, patienter og personale; vi har frivillige, der besøger sengeafsnit og arrangerer aktiviteter; og vi afholder MotionsCaféer flere gange om ugen i Gladsaxe og på Frederiksberg.

Vores tanke bag tilbuddene er, at personer med psykisk lidelse først og fremmest er mennesker, der har de samme behov for adspredelse, socialt samvær og mulighed for personlig udvikling som alle andre. Udover behandling med medicin, terapi og andre former er det nødvendigt med de rigtige rammer og den rette mængde indhold i tilværelse for at kunne leve et tilfredsstillende liv med en psykisk lidelse.

Psykisk lidelse er meget komplekst, og der er næsten lige så mange forskellige historier, som der er mennesker med en psykisk lidelse. Alligevel har alle, der lider af en psykisk lidelse noget tilfælles – noget der endda er alment menneskeligt. De har brug for håb, forbundethed og meningsfuldhed.

I Håb i Psykiatrien er det vores mål at give mennesker med psykiske lidelser rammerne for at opleve håb, glæde, mod og sted at høre til i en tilværelse, der ofte kan være svær.