Vær den gode leder for frivillige på dit afsnit

INFOSKRIV TIL PSYKIATRIEN
om frivillige i psykiatrien og motionsvenner

Har I lyst til at få besøg af en frivillig, som kan stå for aktiviteter på jeres afsnit?

De frivillige kan bringe øjeblikke af normalitet ind i psykiatrien og øge antallet og udbuddet af fællesskabende aktiviteter, der både kan bidrage til kortvarige trivselseffekter og længerevarende recovery effekter. De frivillige er ikke en del af behandlingen, hvilket kan skabe et særligt fællesskab med patienterne, og de kan dermed være med til at skabe små glimt af håb og glæde for patienterne under indlæggelse.

Hvilke aktiviteter?

Aktiviteter kan for eksempel være tegne/male, lav-selv smykker, højtlæsning, brætspil, havearbejde, musik, strikning/brodering og diverse motion og træning. Som udgangspunkt ser vi ingen begrænsninger for, hvilke aktiviteter den frivillig kan bidrage med. Vi lægger vægt på, at den frivillige har en særlig interesse for de aktiviteter de initierer og at det er aktiviteter, der passer til det psykiatriske afsnit og den aktuelle patientgruppe.

De frivillige kan alene udføre opgaver, der supplerer de fagprofessionelles arbejde, hvilket vi sikrer os, at de frivillige er indforståede med og kan håndtere. Ved behov kan Håb i Psykiatrien dække større udgifter til materialer til den pågældende aktivitet.

Motionsvenner og brobygning

Det forventes at de frivillige motionsvenner kender til andre lokale motionstilbud i civilsamfundet. Samtidig vil den frivillige kunne agere brobygger, og er derved følge patienten/patienterne til dette tilbud under indlæggelsen. Dette er kun de patienter, som personalet har givet udgang. Den frivillige agerer støtte, men har ikke ansvaret for patienterne.

Hvad kan I forvente af den frivillige?

Når vi screener vores frivillige, lægger vi særligt vægt på, om den frivillige har et personligt overskud, som de har lyst til at give videre, og om de er motiverede for at stå for aktiviteter med patienterne. Desuden lægger vi vægt på, at den frivillige er åben, imødekommende og omsorgsfuld som person.

En frivillig som kommer fra Håb i Psykiatrien skal være pålidelig og punktlig, samt have forståelse for, at ikke to dage er ens. Vi gør vores bedste for, at den frivillige, som kommer ind på jeres afsnit, er både bekendte med sårbarheden og de overordnede sikkerhedsforhold i psykiatrien.

Hvad kan den frivillige forvente af jer?

Det er vigtigt, at I som afsnit ser den frivilliges besøg som en støtte og et friskt pust for patienterne. I skal kunne se en værdi i den aktivitet, som den frivillige står for. For at den frivillige kan give patienterne en god oplevelse, er det vigtigt, at de føler sig trygge og vel modtaget.

Vi forventer derfor, at I sørger for at der er en fast kontaktperson som blandt andet giver den indledende introduktion til jeres afsnit og er tovholder for den frivillige. Derudover er det vigtigt, at I organiserer det på en måde, så den frivillige altid bliver budt velkommen, når han/hun kommer til jer på de aftalte tidspunkter. Altså, at personalet er opmærksomme på, hvornår den frivillige besøger afsnittet.

Hvordan er rammen for de frivillige besøg?

Vi lægger op til, at den frivillige kommer i afsnittet i ca. 2 timer ad gangen og helst en fast dag hver eller hver anden uge. Som udgangspunkt lægger vi også op til, at besøget på afsnittet ligger i aftentimer og/eller i weekenden, da timerne her ofte kan være lange for patienterne. De præcise rammer for varighed og frekvens for besøgene aftales mellem afsnit og den frivillige.

Samarbejdet

Det første skridt på vejen til at få en frivillig tilknyttet jeres afsnit er, at I kontakter Håb i Psykiatrien i forhold til jeres ønsker. Herefter begynder vi at finde en frivillig, som matcher jeres behov. Vi foretager en grundig screening af de frivillige for at sikre, at de har hjerte, robusthed og forståelse for psykiatrien til at kunne begå sig som frivillige på et psykiatrisk afsnit.

Når vi har fundet et godt match, forestår vi et indledende aftalemøde, hvor begge parter har mulighed for at evaluere, om der er et godt match. Dette kalder vi et 3. partsmøde, hvor vi sammen aftaler, hvilke aktiviteter og hvor ofte, den frivillige kommer på besøg. Herefter planlægges tidspunkt for afsnitsintroduktion, og øvrige vigtige forhold for samarbejdet. Håb i Psykiatrien står for den økonomiske refusion samt frivilligfællesskabet. Det ledelsesmæssige ansvar ligger hos afsnittet.

Hvis I oplever udfordringer i samarbejdet med den frivillige, som I ikke løser sammen, skal I kontakte Håb i Psykiatrien. Vi vil løbende have kontakt til jer for at sikre det gode og trygge samarbejde mellem psykiatrien og den frivillige.

Tavshedspligt og straffeattest

De fleste regioner har en lille kontraktform for frivillige, der indeholder en tavshedserklæring. Hvis I ikke har en til rådighed, kan vi varetage udarbejdelsen af denne. Det er dog jer, der skal sørge for at denne er underskrevet og arkiveret. Det er ligeledes jeres opgave eventuelt at indhente straffeattest.

Samarbejdets ophør

Når I takker ja til at indgå et samarbejde med en frivillig, forpligter I jer kun til at indgå i samarbejdet, så længe I ønsker det. Vi ser naturligvis gerne længerevarende tilknytningsforhold, da det tager tid at opbygge en tryg relation og kendskab til afsnittet.

Både I som afsnit, Håb i Psykiatrien og den frivillige kan opsige samarbejdet. Hvis I ønsker at stoppe et samarbejde, skal både den frivillige og Håb i Psykiatrien informeres i så god tid som muligt.

Kommentarer eller spørgsmål

Skriv meget gerne til os på frivillig@haabipsykiatrien.dk

Teksten på denne side findes til print nedenfor.