GØR EN FORSKEL INDE I PSYKIATRIEN

INFOSKRIV TIL FRIVILLIGE I PSYKIATRIEN

Vi søger dig, som har lyst til at være frivillig i psykiatrien og gøre en forskel for de medmennesker, som er indlagt på landets psykiatriske afsnit. Dette lille infoskriv informerer om de muligheder, du har for at være med til at gøre en forskel som frivillig i psykiatriens sengeafsnit. Som frivillig kan du skabe nærvær, normalitet og glæde på mange forskellige måder. Du kan være med til at skabe indhold i hverdagen og fremme livsglæden for den enkelte og grupper af indlagte.

Som frivillig overtager du ikke arbejdet fra personalet, men du supplerer det faste personale med at lave aktiviteter. Din hjælp vil ske i et tæt samarbejde med personalet, der har den faglige ekspertise og ansvaret for behandlingen, pleje og sikkerhed. Håb i Psykiatrien har det koordinerende ansvar for de frivillige, som vi sender ud på de psykiatriske afsnit. Ude på afsnittet er det personalet, der vil vejlede og støtte dig i din rolle som frivillig. Sammen med Håb i Psykiatrien og personalet på afsnittet tilrettelægger du dine aktiviteter. Du bliver tilknyttet et afsnit, så du lærer afsnittet at kende.

Hvilke aktiviteter?

Aktiviteter kan fx være tegne/male, lav-selv smykker, højtlæsning, brætspil, havearbejde, musik, strikning/brodering og træning. Som udgangspunkt ser vi ingen begrænsninger for, hvilke aktiviteter du som frivillig må og kan bidrage med. I stedet vil vi gerne invitere til, at du byder ind med lige præcis dét, du brænder for, og så ser vi sammen på, hvordan vi kan realisere dine idéer. Kun fantasien sætter grænser. Håb i Psykiatrien kan dække større udgifter til nødvendige materialer og refundere transportomkostninger, hvis det aftales på forhånd.

Samarbejdet

Det første skridt på vejen til at blive frivillig er, at du kontakter Håb i Psykiatrien. Herfra tager vi en grundig samtale og finder ud af om det at være frivillig på et psykiatrisk afsnit er noget for dig. Hvis vi begge finder, at det vil være et godt match, begynder vi at finde et afsnit, som matcher dine ønsker til geografi og aktiviteter. Håb i Psykiatrien formidler kontakten til afsnittet, og der vil være en indledende kontakt med det psykiatriske afsnit, hvor de også evaluerer, om der er et godt match. Sammen med afsnittet aftaler vi, hvilke aktiviteter og hvor ofte, du kommer på besøg. Dette møde kalder vi et 3. partsmøde. Herefter planlægges de enkelte aktiviteter med din kontaktperson på afsnittet. Ledelsesmæssigt er det altid det psykiatriske afsnit, som er din direkte leder, der har det overordnede ansvar for både dig og dine aktiviteter. I mange tilfælde vil de bede dig om at skrive under på en frivilligaftale og muligvis indhente en straffeattest. Hvis du oplever udfordringer i samarbejdet med afsnittet, som ikke kan løses lokalt, skal du kontakte Håb i Psykiatriens frivilligkoordinator. Vi vil løbende have kontakt til dig for at sikre, at du føler dig tryg og har et godt samarbejde med psykiatrien.

Hvilke kvalifikationer kræver det?

Det kræver ikke en bestemt uddannelse eller baggrund at blive frivillig i psykiatrien. Det kræver, at du har et personligt overskud, du har lyst til at give videre til andre, og at du har lysten til at lave aktiviteter med patienterne. Det vi lægger vægt på er, at du er åben, imødekommende og omsorgsfuld som personer.

Hvad forventer vi af dig?

Vi forventer, at du kommer i afsnittet i ca. 2 timer ad gangen og helst på en fast dag om ugen. Som udgangspunkt kommer du på afsnittet i aftentimer og/eller i weekenden. Du aftaler med frivilligkoordinatoren hvilke aktiviteter, du laver hvornår og hvor ofte. Vi ser gerne, at du kan være frivillig i en længere periode, så du kan nå at få et godt samarbejde med personalet og være med til at få frivilligindsatsen forankret i afsnittet. Har du ønsker eller forslag til en anden frekvens eller varighed af dine besøg, er du velkommen til at ringe og høre nærmere.

Tavshedspligt

Som frivillig på et psykiatrisk afsnit har du tavshedspligt om alle forhold vedrørende de patienter, du møder. Det betyder, at du ikke må videregive oplysninger uden for afsnittet. Tavshedspligten gælder også efter, at du stopper som frivillig på afsnittet. Når du starter, skal du underskrive en tavshedserklæring.

Samarbejdets ophør

Som frivillig forpligter du dig kun til at indgå i samarbejdet, så længe du selv ønsker det. Vi ser naturligvis gerne længerevarende tilknytningsforhold, da det tager tid at opbygge en tryg relation og kendskab til afsnittet. Både du, Håb i Psykiatrien og det pågældende afsnit kan opsige samarbejdet. Hvis du ønsker at stoppe som frivillig, skal både afsnit og Håb i Psykiatrien informeres i så god tid som muligt.

Kontakt Håb i Psykiatriens frivilligkoordinator:

Telefon: 28 96 54 58
Mail: frivillig@haabipsykiatrien.dk

 

 

Bliv frivillig – gør en kæmpe forskel, hvor det batter

 

Privatlivspolitik

12 + 3 =