Sindets Dag 2020

Vil I være med? Så send endelig en ansøgning

Sindets Dag lørdag d. 10. oktober 2020 og dagene op til skal markeres med og for patienterne. 
Vi synes, at dagen hvert år skal markeres på de psykiatriske døgnafsnit, så der gøres noget ekstra for de indlagte patienter.

Dagen må gerne signalere, hvad vi ønsker kunne blive dagligdag i psykiatrien:  et bredt udvalg af minikoncerter, fællesmadlavning, bankospil, welnesstime, volleyball kamp, eller hvad patienterne ellers kunne tænke sig og få organiseret sammen med personalet.

Vi vil forsøge at få inspireret så mange afsnit som muligt til at markere Sindets Dag – og samtidigt forsøge at få forskellige frivillige og sponsorer til at bakke op.

Hvis I har ideer til den kommende Sindets Dag, hvert år den 10. oktober – så kontakt os gerne og vær med til at skabe en ny tradition for markering af Sindets Dag i Danmark!