Sindets Dag d. 10. oktober 2018 blev markeret med og for patienterne. Vi synes, at dagen hvert år skal markeres på de psykiatriske døgnafsnit, så der gøres noget ekstra for de indlagte patienter.

Dagen må gerne signalere, hvad vi ønsker kunne blive dagligdag i psykiatrien:  et bredt udvalg af minikoncerter, fællesmadlavning, bankospil, welnesstime, volleyball kamp, eller hvad patienterne ellers kunne tænke sig og få organiseret sammen med personalet.

Vi vil forsøge at få inspireret så mange afsnit som muligt til at markere Sindets Dag – og samtidigt forsøge at få forskellige frivillige og sponsorer til at bakke op.

På denne side kan I læse, hvad vi fik planlagt til 2018 – og under Beretninger kan I læse, hvordan det gik.

Hvis I har ideer til den kommende Sindets Dag, hvert år den 10. oktober – så kontakt os gerne og vær med til at skabe en ny tradition for markering af Sindets Dag i Danmark!

Kulturminister Mette Bock stillede igen op til minikoncert i psykiatrien. Denne gang gik turen til det lukkede afsnit 19.1 i Gentofte

Det er stort, når en offentlig person vil bruge sin tid, som helt almindeligt menneske blandt helt almindelige mennesker.

 

 

MusikBeRiget og Psykiatrisk Center Ballerup har sagt JA!

Vi er meget taknemmelige for, at MusikBeriget ved Lisbeth Sagen og Ole Kibsgaard, var meget imødekommende overfor at tage deres instrumenter med i voksenpsykiatrien på Sindets Dag. De professionelle musikere har stor erfaring med at lave minikoncerter i somatikken. På Psykiatrisk Center Ballerup blev der holdt en fælleskoncert for indlagte på åbne afsnit og i ambulant forløb og hele intimkoncerter på lukkede afsnit.

Alle nød det og glædede sig…….

Sankt Hans afdeling R4 lavede en fest, hvor de ville spise egnsretter fra de etniske lande, som huset rummer.

Det bevirkede at patienterne lærte hinanden bedre at kende, forstod de forskellige kulturer bedre og fik et bedre forhold patienter og personale imellem.

Et personalemøde blev anvendt til at tale om festen, delegere opgaver og involvere alle i  forberedelserne og selve festen.

På Rigshospitalets åbne afsnit 6221 gik de nærmest amok – se lige progammet:

10.30: Personale fra Rigshospitalets bibliotek kommer og underholder med en quiz? Snacks i form af frugt og the.

13.30: Fælles banko, hvor både læger, socialrådgiver, plejepersonale og fysioterapeut deltager. Snacks i form af kage mm.

Aften: Minikoncert. En fra personalet kommer og spiller.

Tænk, hvis det var hverdag i psykiatrien!!!

 

Ældrepsykiatrisk afsnit på Psykiatrisk Center Ballerup får besøg på Sindets Dag af Steen Moestrup, medlem af landsledelsen hos LAP. Steen kommer ikke i den kapacitet, men for at hygge med patienterne omkring akrylmaling.

Færørerne – indvielse af ny kondicykel og nye brætspil – begge dele doneret af Håb i Psykiatrien.

Lidt tekst fra ansøgningen: Det vil skabe et mere aktivt miljø på afdelingen – skabe større tilfredshed for patienterne, der ikke har udgang. Sammen vil vi arrangere en aften d. 10. oktober, hvor vi præsenterer cyklen og laver nogle aktiviteter sammen.

Efterfølgende vil vi planlægge spil og aktivitetsaftener sammen med patienterne.

Cyklen ønsker vi som personale at bruge som et aktivt redskab for patienterne i deres recovery proces.

 

Færørerne – åbne afsnit. Kondicykel og spil til WII konsol.

Lidt tekst fra ansøgningen:  Efter at have talt med afdelingslederen på lukket afsnit, synes vi, at det er en god idé hvis begge afsnit havde en kondicykel og så kunne arrangere en tour de psyk.

På åbent afsnit har patienterne adgang til træningslokaler i dagtimerne på hverdage, men ikke om aftenen og i weekenderne. De har tit svært ved at komme igang med fysisk aktivitet, men hvis der stod en kondicykel på afdelingen, var det måske lettere at få lidt motion.

Vi håber, at det for patienterne vil betyde, at de føler, at de er mere værd ved at der bliver gjort en indsats for at der er en ny og god kondicykel til rådighed, samt nye spil til Wii.

At spille computerspil er en stor del af livet hos mange unge, og kan bruges til at skabe en relation til dem, som kan fortsætte efter spille er færdigt.

Aabenraa Psykiatrisk Afdeling, Afsnit 61/63

Det integrerede afsnit vil på Sindets Dag lave en festlig anledning med Sønderjysk kagebord.

“Det vil give en mulighed for at være sammen i en festlig anledning, hvor vi alle mødes som ligemænd og ikke som patient og behandlere. Sindets Dag og prioriteringen af psykiatrien i Danmark er vigtig og vi kan forhåbentlig sammen mde de andre steder, der deltager gøre opmærksom på dette”

Rigshospitalet afsnit 6112, lukket afsnit

Søger midler til at indkøbe perler, snor, elastik og diverse andre remedier til at lave smykker.

Patienterne ønsker at have en aktivitet, som er nem at gå til og som er afgrænset. Nogle laver kæder til deres pårørende i gave og de laver også kæder til hinanden.

Patienter vil tage sagerne i brug første gang på Sindets Dag.

 

 

 

 

 

 

Psykiatrisk Center København – lukket afsnit på Frederiksberg

Kagebagning og bagedyst!

Ja, hvorfor ikke?