Sindets Dag d. 10. oktober 2018 blev markeret med og for patienterne. Vi synes, at dagen hvert år skal markeres på de psykiatriske døgnafsnit, så der gøres noget ekstra for de indlagte patienter.
Dagen må gerne signalere, hvad vi ønsker kunne blive dagligdag i psykiatrien:  et bredt udvalg af minikoncerter, fællesmadlavning, bankospil, welnesstime, volleyball kamp, eller hvad patienterne ellers kunne tænke sig og få organiseret sammen med personalet.
Vi vil forsøge at få inspireret så mange afsnit som muligt til at markere Sindets Dag – og samtidigt forsøge at få forskellige frivillige og sponsorer til at bakke op.

På denne side kan I læse, hvad vi fik planlagt til 2018 – og under Beretninger kan I læse, hvordan det gik.

Hvis I har ideer til Sindets Dag 2019 – så skriv endeligt til os. Vær med til at skabe en ny tradition for markering af Sindets Dag i Danmark!

Kulturminister Mette Bock stiller igen op til minikoncert i psykiatrien. Denne gang går turen til det lukkede afsnit 19.1 i Gentofte

Det er stort, når en offentlig person vil bruge sin tid, som helt almindeligt menneske blandt helt almindelige mennesker.

Vi er meget taknemmelige og glæder os

 

MusikBeRiget og Psykiatrisk Center Ballerup har sagt JA!

Vi er meget taknemmelige for, at MusikBeriget ved Lisbeth Sagen og Ole Kibsgaard, som har stor erfaring med at lave minikoncerter i somatikken, har været meget imødekommende overfor at tage deres instrumenter med i voksenpsykiatrien på Sindets Dag. De professionelle musikere har stor erfaring med at lave minikoncerter i somatikken. På Psykiatrisk Center Ballerup vil der bliver holdt en fælleskoncert for indlagt på åbne afsnit og i ambulant for løb og hele intimkoncerter på lukkede afsnit.

Alle glæder sig…….

Sankt Hans afdeling R4 vil lave en fest, hvor de vil spise egnsretter:

De vil købe egns retter fra de etniske lande som huset rummer.

Det vil betyde for os som patienter, at vi vi lærer de andre patienter at kende, forstår de forskellige kulturer bedre og får et bedre forhold patienter og personale imellem.

Vi bruger et personalemøde til at tale om festen, deler opgaver ud så alle bliver involveret i processen/festen.

På Rigshospitalets åbne afsnit 6221 går de nærmest amok – se lige progammet for imorgen:

10.30: Personale fra Rigshospitalets bibliotek kommer og underholder med en quiz😊 Snacks i form af frugt og the.
13.30: Fælles banko, hvor både læger, socialrådgiver, plejepersonale og fysioterapeut deltager. Snacks i form af kage mm.
Aften: Minikoncert. En fra personalet kommer og spiller.

Tænk, hvis det var hverdag i psykiatrien!!!

Glæder os til at høre, hvad patienterne synes om det

Ældrepsykiatrisk afsnit på Psykiatrisk Center Ballerup får besøg på Sindets Dag.

De får besøg af Steen Moestrup, medlem af landsledelsen hos LAP. Steen kommer ikke i den kapacitet, men for at hygge med patienterne omkring akrylmaling.

Færørerne – indvielse af ny kondicykel og nye brætspejl – begge dele doneret af Håb i Psykiatrien.

Lidt tekst fra ansøgningen: Det vil skabe et mere aktivt miljø på afdelingen – skabe større tilfredshed for patienterne, der ikke har udgang. Sammen vil vi arrangere en aften d. 10. oktober, hvor vi præsenterer cyklen og laver nogle aktiviteter sammen.

Efterfølgende vil vi planlægge spil og aktivitetsaftener sammen med patienterne.

Cyklen ønsker vi som personale at bruge som et aktivt redskab for patienterne i deres recovery proces.

 

Færørerne – åbne afsnit. Kondicykel og spil til WII konsol.

Lidt tekst fra ansøgningen:  Efter at have talt med afdelingslederen på lukket afsnit, synes vi, at det er en god idé hvis begge afsnit havde en kondicykel og så kunne arrangere en tour de psyk.

På åbent afsnit har patienterne adgang til træningslokaler i dagtimerne på hverdage, men ikke om aftenen og i weekenderne. De har tit svært ved at komme igang med fysisk aktivitet, men om en kondicykel stod på afdelingen, var det måske lettere at få lidt motion.

Vi håber, at det for patienterne vil betyde, at de føler, at de er mere værd ved at der bliver gjort en indsats for at der er en ny og god kondicykel til rådighed, samt nye spil til Wii.

At spille computerspil er en stor del af livet hos mange unge, og kan bruges til at skabe en relation til dem, som kan fortsætte efter spille er færdigt.

Aabenraa Psykiatrisk Afdeling, Afsnit 61/63

Det integrerede afsnit vil på Sindets Dag lave en festlig anledning med Sønderjysk kagebord.

“Det vil give en mulighed for at være sammen i en festlig anledning, hvor vi alle mødes som ligemænd og ikke som patient og behandlere. Sindets Dag og prioriteringen af psykiatrien i Danmark er vigtig og vi kan forhåbentlig sammen mde de andre steder, der deltager gøre opmærksom på dette”

Rigshospitalet afsnit 6112, lukket afsnit

Søger midler til at indkøbe perler, snor, elastik og diverse andre remedier til at lave smykker.

Patienterne ønsker at have en aktivitet, som er nem at gå til og som er afgrænset. Nogle laver kæder til deres pårørende i gave og de laver også kæder til hinanden.

Patienter vil tage sagerne i brug første gang på Sindets Dag.

 

 

 

 

 

 

Psykiatrisk Center København – lukket afsnit på Frederiksberg

Kagebagning og bagedyst!

Ja, hvorfor ikke?