Du kan være den, som bringer håb i psykiatrien

Har du lyst til at være frivillig i psykiatrien?

Vi søger dig, som har lyst til at være frivillig i psykiatrien og gøre en forskel for mennesker, som er indlagt på landets psykiatriske afsnit.

Som frivillig kan du skabe nærvær, normalitet og glæde på mange forskellige måder. Du kan være med til at skabe indhold i hverdagen og fremme livsglæden for den enkelte og grupper af indlagte.

Det betyder dog ikke, at du som frivillig overtager arbejdet fra personalet, men at du ene og alene supplerer det faste personale. Din hjælp vil ske i et tæt samarbejde med personalet, der har den faglige ekspertise og ansvaret for behandlingen, pleje og sikkerhed.

Håb i Psykiatrien har det koordinerende ansvar for de frivillige, som vi sender ud på de psykiatriske afsnit, og personalet på afsnittene. Ude på afsnittet er det personalet, der vil vejlede og støtte dig i din rolle som frivillig. Sammen med Håb i Psykiatrien og personalet på afsnittet tilrettelæger du dine aktiviteter. Du bliver tilknyttet et afsnit, så du lærer personalet at kende og vil kunne følge patienter over tid. Føler du efter nogen tid, at de valgte aktiviteter eller det valgte afsnit ikke passer dig, så tal med Håb i Psykiatriens frivilligkoordinator.

Hvilke aktiviteter?

Aktiviteter kan fx være tegne/male, lav-selv smykker, højtlæsning, brætspil, havearbejde, musik, strikning/brodering og træning. Som udgangspunkt ser vi ingen begrænsninger for, hvilke aktiviteter du som frivillig må og kan bidrage med. I stedet vil vi gerne invitere til, at du byder ind med lige præcis dét, du brænder for, og så ser vi sammen på, hvordan vi kan realisere dine idéer. Kun fantasien sætter grænser.
Håb i Psykiatrien kan dække større udgifter til nødvendige materialer og refundere transportomkostninger, hvis det aftales på forhånd.

Samarbejdet

Det første skridt på vejen til at blive frivillig er, at du kontakter Håb i Psykiatrien. Herfra tager vi en grundig samtale og finder ud af om det at være frivillig på et psykiatrisk afsnit er noget for dig. Hvis vi begge finder, at det vil være et godt match, begynder vi at finde et afsnit, som matcher dine ønsker til geografi og aktiviteter. Håb i Psykiatrien formidler kontakten til afsnittet, og der vil være en indledende kontakt med det psykiatriske afsnit, hvor de også evaluerer, om der er et godt match. Sammen med afsnittet aftaler vi, hvilke aktiviteter og hvor ofte, du kommer på besøg. Herefter planlægges de enkelte aktiviteter med din kontaktperson på afsnittet. Ledelsesmæssigt er det altid det psykiatriske afsnit, som er din direkte leder, der har det overordnede ansvar for både dig og dine aktiviteter. I mange tilfælde vil de bede dig om at skrive under på en frivilligaftale. Hvis du oplever udfordringer i samarbejdet med afsnittet, som ikke kan løses lokalt, skal du kontakte Håb i Psykiatriens frivilligkoordinator. Vi vil løbende have kontakt til dig for at sikre, at du føler dig tryg og har et godt samarbejde med psykiatrien.

Hvilke kvalifikationer kræver det?

Det kræver ikke en bestemt uddannelse eller baggrund at blive frivillig i psykiatrien. Det kræver, at du har et personligt overskud, du har lyst til at give videre til andre, og at du har lysten til at lave aktiviteter med patienterne. Det vi lægger vægt på er, at du er åben, imødekommende og omsorgsfuld som person.

Vi søger dig, der:

 • har mod på og lyst til at dele netop det, du brænder for, med mennesker indlagt i psykiatrien
 • kan se det meningsfulde i at tilbyde variation i hverdagen på et lukket afsnit
 • har et åbent sind og er imødekommende og empatisk
 • er mødestabil og nem at koordinere aftaler med over mail
 • spørger om hjælp
 • er vant til at arbejde inden for fastsatte rammer, der kan variere på dagen
 • respekterer grænsefladerne mellem det frivillige og det faste personales arbejde

Hvad forventer vi af dig?

Vi forventer, at du kommer i afsnittet i ca. 2 timer ad gangen og helst på en fast dag om ugen. Som udgangspunkt kommer du på afsnittet i aftentimer og/eller i weekenden. Du aftaler med frivilligkoordinatoren hvilke aktiviteter, du laver hvornår og hvor ofte.
Vi ser gerne, at du kan være frivillig i en længere periode, så du kan nå at få et godt samarbejde med personalet og være med til at få frivilligindsatsen forankret i afsnittet.
Har du ønsker eller forslag til en anden frekvens eller varighed af dine besøg, er du velkommen til at ringe og høre nærmere.

Vi tilbyder dig

 • Et spændende frivilligjob, hvor du er ønsket
 • Muligheden for at gøre en forskel for mennesker, der for en periode af deres liv er indlagt i psykiatrien
 • En grundig introduktion til afsnittet
 • Løbende opfølgning og supervision
 • At blive tilknyttet et fast afsnit med en dygtig, faglig og varm personalegruppe
 • At du bliver del af et fællesskab og frivilligkorps med fastlagte interne sparringsmøder og idéudveksling

Tavshedspligt

Som frivillig på et psykiatrisk afsnit har du tavshedspligt om alle forhold vedrørende de patienter, du møder. Det betyder, at du ikke må videregive oplysninger uden for afsnittet. Tavshedspligten gælder også efter, at du stopper som frivillig på afsnittet. Når du starter, skal du underskrive en tavshedserklæring.

Samarbejdets ophør

Som frivillig forpligter du dig kun til at indgå i samarbejdet, så længe du selv ønsker det. Vi ser naturligvis gerne længerevarende tilknytningsforhold, da det tager tid at opbygge en tryg relation og kendskab til afsnittet. Både du, Håb i Psykiatrien og det pågældende afsnit kan opsige samarbejdet. Hvis du ønsker at stoppe som frivillig, skal både afsnit og Håb i Psykiatrien informeres i så god tid som muligt.

Kontakt Håb i Psykiatriens frivilligkoordinator:

Telefon: 28 96 54 58

Mail: frivillig@haabipsykiatrien.dk

Nedenstående lille folder fortæller også om de muligheder, du har for at være med til at gøre en forskel som frivillig for psykiatriske patienter. Håb i Psykiatrien bestræber sig på at leve op til foreningens formål om: At skabe glimt at glæde og håb og realisere drømme for mennesker indlagt i psykiatrien. Det er vores fælles mærkesag, og her kan du som frivillig bidrage.

håb i psykiatrien Opus glostrup
SIND logo
håb i psykiatrien kreating psykiatrisk center glostrup i brøndby 804
Håb i Psykiatrien brætspil havespil psykiatrisk center Glostrup
håb i psykiatrien hyggekasser Sankt Hans
haap i psykiatrien bordtennis retspsykiatrisk afsnit PJAK i Glostrup
håb i psykiatrien kreating psykiatrisk center glostrup i brøndby 804
håb i psykiatrien spil Gentofte
sansehave håb i psykiatrien 176