Frivillige i psykiatrien fremmer fællesskaber

Samvær med frivillige får os til at føle os set for hvem jeg er

Håb i Psykiatrien ønsker at skabe flere meningsfulde og fællesskabende aktiviteter i psykiatrien – alt fra foredrag, musik, oplæsning, sport, strik eller anden kreativitet. Derfor har vi startet projekt ”En lille social sejr under indlæggelse”, der har til formål at mobiliserer de indlagtes egne ressourcer via inddragelse i aktiviteterne fra idé til udførsel.

Vi rekrutterer frivillige og finder relevante og interesserede afsnit, som har mod på at udvikle eller afprøve frivillighedens utallige muligheder for at give de indlagte patienter mere velvære, mod, flere tilbud om aktiviteter og bare mere omsorg og smil under de oftest uendeligt lange og blytunge indlæggelsesdage. 

Som udgangspunkt ser vi ingen begrænsninger for, hvilke aktiviteter du som frivillig må og kan bidrage med. I stedet vil vi gerne invitere til, at du byder ind med lige præcis dét, du brænder for, og så ser vi sammen på, hvordan vi i samarbejde med det psykiatriske afsnit kan realisere dine idéer.

Gennem samvær og aktivering er du med til at skabe fællesskaber og normalitet i en grå hverdag og inspirere patienter til at italesætte ønsker og drømme, der i fællesskab med personale og/eller pårørende kan realisere øjeblikke af glæde og håb.

Vi matcher frivillige og psykiatriske afsnit ud fra den frivilliges og afsnittenes ønsker, behov og interesser og skaber små glimt af håb og glæde i en svær hverdag på et psykiatrisk afsnit.

Vi er i alle 5 regioner, så tag endelig fat I os og hør om dine mulighed for at være frivillig.  

Vil du/I være med?

Skriv til frivillig@haabipsykiatrien.dk eller ring til Louise på 2896 5458. 

Til frivillige: Læs om hvad det giver, byder på og kræver at være frivillig i psykiatrien.