Gården er blevet så fin

af jul, 2022

Gård dag 1
Gård dag 3
Gård dag 4
Gård aften 2
Gård aften 3

Døgnafsnit for spiseforstyrrelser for børn og unge, Bispebjerg Afs. B102​

”Det skaber glæde og hygge, og giver en lyst til at være ude i gården” – citat fra en af de indlagte patienter.

Det skaber et fællesskab om at passe planterne, og følge med i deres vækst. Nogle personaler bruger også planterne, som en metafor for den recovery-rejse patienten begynder under sin indlæggelse. 

Det kan give et frirum fra de svære tanker, der kan være når man er indlagt. Når man er for syg til at komme ud i naturen, giver blomsterne et ”lille plaster på såret”, og kan være med til at give ro. 

Som medindlagt forældre til meget syge børn, er gården med til at være et rum for ro og en ”pause”. De forskellige planter og urter er med til at skabe rammen i omgivelserne til dette.