Banko skaber en synlig forskel

af nov, 2020

håb i psykiatrien M21 banko
håb i psykiatrien M21 banko

M21 Specialafsnit på Sankt Hans for dobbeltdiagnose

Kan banko reducere behovet for medicin? Se senere…
M21 på Sankt Hans er et specialafsnit for mennesker med psykisk sygdom i kombination med et misbrug. Det er langvarige indlæggelser, hvor et spil banko er en kærkommen adspredelse.
“Både patienter og personale siger endnu engang mange tak for den fine bevilling af midler til vores to bankoaftener i henholdsvis vest-enden som blev holdt torsdag d. 22/10 og øst-enden d. 29/10.
Da vi blev klar over, at vi havde mulighed for at søge midler gennem ”Håb i psykiatrien”, var der på vores patientmorgenmøder stor stemning for at lave en bankoaften.
For at bevare overraskelsesmomentet var det mig, der indkøbte bankogaver, samt snacks drikkelse og frugt.
Ved begge aftener var der stor tilslutning, hvor stort set alle de tilstedeværende på afdelingen var med. Der herskede begge aftenener en rigtig god stemning, med konkurrerende smalltalk blandt patienter i en humoristisk tone og også meget hep og opbakning til hinanden, takket være, at der også var sidegevinster på højkant.
Mange udtrykte stor taknemlighed over arrangementet og synes det var stort med de gaver.
De fleste formåede at sidde de knap to timer, vi spillede afbrudt af en pause, og enkelte gik til og fra, hvilket også fungerede fint.
Her er et udpluk af patienternes feedback fra de to aftener:
”Det har været rigtig sjovt, spændende og hyggeligt”
”Det er rart, når der af og til sker noget andet, end det der plejer”
”Det er dejligt når vi alle kan samles om at lave noget”
”Der har virkelig været god stemning i aften”
”Det er fedt at blive forkælet med alt det lækre”
”Det har givet mig en pause fra at tænke på alt det svære”
Fra personalets side blev der også lagt mærke til den ro og den fælleskabsstemning der herskede under begge aftenener. Desuden blev det bemærket at der på intet tidspunkt blev efterspurgt pn medicin, mens arrangementet stod på. Ligeledes var det en god aktivitet til træning af både sociale færdigheder samt kognitive funktioner.
Vi siger på M21 endnu engang tusind tak for at gøre disse to aftener mulige😊”