En elbas skulle der til

af aug, 2019

Vejle psykiatrisk afdeling, afsnit 04 søgte om midler til en elbas mv, så de kunne afholde et ugentligt musikarrangement. Deres beretning har en meget interessant vinkel:
“Så har vi fået indkøbt en elbas og er kommet godt i gang med at anvende musik og sang her på de 6 psykiatriske afdelinger i Vejle.
Vi er op startet her efter sommerferien og har allerede haft 3 ”syng sammen” aktiviteter.
-Vi har haft en fantastisk oplevelse af at få et ekstra instrument med i ”bandet”. Den giver fylde og kraft og er skøn både solo og i samspil.
-Vi pusler stadig med et navn til bandet.
Vi planlægger med 1 til 2 ”syng sammen” aktiviteter om ugen. Det er fast om fredagen og den anden dag vil være lidt skiftende. (i forhold til bassistens vagtplan)
Vi er startet op med fælles musik og sang i vores Cafe/kantine, som ligger midt i bygningen og hvor patienter, pårørende og personale spiser.
Der har været fin tilslutning og vi oplever at lyden af musikken, som kan høres i det meste af huset, opmuntrer flere til at deltage. Flere kom og satte sig og enten lyttede eller sang med.
Efterfølgende har flere stoppet mig på gangene og spurgt om det er mig der spiller og synger – og at det har givet dem lyst til at deltage engang.
Samværet omkring sangen og musikken har givet en fantastik stemning og følelsen af at være ”sammen om noget.”
Der er blevet skabt relationer og det ses tydeligt at sangen og musikken skaber glæde og et frirum fra de negative symptomer som fylder meget for de indlagte.
Der ses smil over hele linjen!
To unge piger, som har været indlagt i flere måneder, har på eget initiativ foreslået sange og har stået for at kopiere og sætte i mapper, de sange, som de synes er sjove og dejlige at synge. De føler sig bestemt som en del af projektet!
To patienter har efterfølgende, under lægesamtale fortalt, at de under fællessangen oplevede at humøret steg.
Begge patienter har været indlagt flere uger med en svær depression.
For at få lidt skriftlig dokumentation, valgte vi at lave et lille pilotprojekt i form af et spørgeskema, hvor vi spurgte ind til den umiddelbare oplevelse af at deltage i ”syng sammen”.
Spørgsmålene var:
”NÅR DU SYNGER ELLER SPILLER SAMMEN MED ANDRE, HVAD OPLEVER DU SÅ?”
– Dæmper uro/angst?
– Gør mig sur og irriteret?
– Gør mig lidt mere glad?
Der var 16 deltager der svarede ved den første ”syng sammen”.
• 15 af de 16 adspurgte svarede: at de oplevede at sang og musik ”DÆMPER URO/ANGST”.
• 15 af de 16 adspurgte svarede: ”GØR MIG LIDT MERE GLAD.”
• 14 ud af 16 adspurgte svarede: Nej til ”GØR MIG SUR OG IRRITERET.”
• 1 ud af 16 adspurgte svarede: NEJ til. ”DÆMPER URO/ANGST.”
• 1 spørgeskema ud af de 16 kunne ikke tydes”

Er du blevet inspireret til mere musik på dit afsnit? Der skal så lidt til.

Det er personale på billedet.