Vi lytter til dig

Håb i Psykiatrien er en almennyttig og velgørende forening, der ønsker at skabe alt fra spændende indhold til særlige øjeblikke og velvære for patienter med psykiatriske sygdomme.
Vi ønsker at inspirere patienter til at italesætte ønsker og drømme, og sammen med personale og / eller pårørende i fælleskab få realiseret øjeblikke af glæde og håb. Derfor vil foreningen:

  • Udlodde økonomisk støtte til konkrete indkøb eller aktiviteter for enkelt patienter eller grupper af samme
  • Etablere kontakt til et hold af foretrukne leverandører, kunstnere mv, hvilket letter koordinering og samarbejde for sundhedsvæsenet
  • Opsamle erfaringer og udbrede disse

Udover glæde, håb og indhold ønsker organisationen at prioritere støtte til:

  • at fremme fysisk sundhed
  • primært give særlige øjeblikke til patienter, som ikke selv kan skabe dem grundet kortere eller længere indlæggelse, især på lukkede afsnit
  • øge udbuddet af aktiviteter på sengeafsnit i aftener og weekend

Bestyrelsen for Håb i Psykiatrien

Lotte Frost Jørgensen

Formand for foreningen og daglig leder

Fuldtidsfrivillig i foreningen
Ledelseserfaring offentlig og privat

Vi kan gøre det markant bedre for de psykiatriske patienter i Danmark, og jeg føler et behov for at handle nu til patienternes direkte fordel. Derfor har jeg taget initiativet til Håb i Psykiatrien og arbejder passioneret for at gøre en forskel nu og her – og vise hvor lidt der skal til for at få lys og håb frem og ind til de, som kan bruge dette til at bringe sig selv videre.

Lone Hjerrild

Bestyrelsesmedlem

Frivilligt arbejde indenfor psykiatri

Det giver mening for mig at gøre noget – og derfor har jeg valgt at arbejde i foreningen for at skabe glæde i nuet for patienter på psykiatriske afdelinger.

Sylvia Johanssen

Bestyrelsesmedlem

Koordinator for borgere med psykisk sårbarhed, Frederiksberg Sundhedscenter

Jeg går helhjertet ind i at arbejde for ’Håb i Psykiatrien’ som er et fantastisk initiativ og en forening som har fokus på motion, aktiviteter og fællesskab. Dette har en afgørende betydning for  menneskers helbredelsesproces. Med et stort engagement og få midler har foreningen understøttet aktiviteter på mange af landets psykiatriske afdelinger og ambulatorier.

Ida Hageman

Faglig rådgiver, psykiater

Vicedirektør Region Hovedstaden Psykiatri

Tine Lassenius Kramp

Bestyrelsesmedlem

Management Consultant
Healthcare og Social innovatør

Vi kan sammen gøre en kæmpe forskel for vores sårbare medmennesker – de besidder alle og hver uvurderlige kvaliteter og evner, som vores samfund har brug for, for at forny sig. Ved at skabe flere glimt af håb, mening og fællesskab medvirker vi til at give hver eneste af dem en klarere stemme!

håb i psykiatrien henriette la cour juridisk
Henriette la Cour

Frivillig juridisk rådgiver

Advokat hos Nyborg Rørdam, Advokatfirma

Jeg er glad for at kunne støtte ’Håb i Psykiatrien’ som er et rigtigt godt og meget nødvendigt initiativ. Jeg tror på, at især foreningens fokus på det sociale samvær og fysisk aktivitet i form af fællesskab bl.a. i og omkring motions cafeen fremmer mental sundhed. Helt generelt mener jeg, at et sundt liv med bevægelse og fællesskab skaber en større livsglæde, som igen en vigtig brik for en effektiv helbredelsesproces.

Lønnede medarbejdere

Marlene Schjøtz

Senior træner MotionsCaféen

Cand. Soc. og socialrådgiver

Fysisk aktivitet og socialt samvær kan i høj grad have positiv indvirkning på menneskers mentale sundhed. Derfor glæder jeg mig over, at kunne være til at give at mennesker med svære psykiske lidelser mulighed for at opleve glæden og fordelene ved netop motion og sociale fællesskaber i MotionsCaféen.

Trine Juul Rasmussen

Ledende træner og frivillig koordinator i MotionsCaféen

Cand.scient. i Humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

”Mit ønske er at være med til at skabe glædesfyldte øjeblikke i MotionsCaféen.  Alle – og især mennesker med svære psykiske lidelser – fortjener lettilgængelige tilbud, som kan give muligheder for at leve sundere. Det er vigtigt, at vi i fællesskab med deltagere og frivillige samskaber aktiviteterne for at sikre attraktivitet og højt fremmøde”.

 

Gitte Johansen
Gitte Højgaard Johansen

Projektassistent

Cand.mag. i Kultur & Sprogmødestudier

”Jeg er glad for, at jeg kan være med til at bidrage til Håb i Psykiatriens unikke og meningsfulde arbejde med at skabe håb, adspredelse og glædelige øjeblikke for borgere med psykiatriske lidelser på landets psykiatriske afsnit.”