Af hjertet tak

Vi er taknemmelige for al den støtte vi får fra både fonde og sponsorer. Og vi er helt afhængige af støtte for at kunne gøre en lille forskel for så mange patienter som muligt.

Hvis du overvejer at donere et større beløb og ønsker at fremgå som sponsor her på hjemmesiden, så kontakt os på info@haabipsykiatrien.dk.

Fonde

Flere fonde har ønsket at støtte projekter, som Håb i Psykiatrien står bag.

 

Novo Nordisk Fonden har støttet projektet: “Projektudvikling af en attraktiv MotionsCafé via brugerinddragelse i en iterativ og undersøgende designproces” og nu også forankringsprojektet “En helt ufarlig MotionsCafé på Frederiksberg”.

Fonden bidrager således med midler til et tre årigt forankringsprojekt, hvor formålet er at skabt en bæredygtig forankring af MotionsCaféen lokalt Frederiksberg/Vanløse.

Novo Nordisk fonden bevilgede i første omgang midler til et to årigt innovationsprojekt, hvor formålet var at få skabt et sundhedstilbud, som personer med svære psykiske lidelser fandt attraktivt, og som kunne danne grundlag for nødvendige livsstilsændringer og medvirke til at etablere sunde sociale fællesskaber, som i et videre perspektiv fører til forbedret sundhedsadfærd og øget livskvalitet.

Vi opnår med MotionsCafeen at skabe en synergi mellem fællesskab, motion og glæde, så det giver mening at møde op – hver gang.

Tusind tak for både donation og opbakning til dette vigtige projekt – læs mere under MotionsCafé.

 

 

 

Frederiksberg Fonden støtter projektet: “En helt ufarlig MotionsCafé på Frederiksberg”.

Fonden bidrager med midler til et tre årigt forankringsprojekt, hvor formålet er at skabt en bæredygtig forankring af MotionsCaféen lokalt Frederiksberg/Vanløse.

MotionsCaféen er et motionsfællesskab, som personer med svære psykiske lidelser finder attraktivt, og som kan danne grundlag for nødvendige livsstilsændringer og medvirke til at etablere sunde sociale fællesskaber, som i et videre perspektiv fører til forbedret sundhedsadfærd og øget livskvalitet. Vi forsøger med MotionsCafeen at skabe en synergi mellem fællesskab, motion og glæde, så det giver mening at møde op – hver gang.

Tusind tak for både donation og opbakning til dette vigtige projekt – læs mere under MotionsCafé.

 

 

`sædlkfjlkj

sædlkfjlkjsædlkfjlkj

sædlkfjlkj

sædlkfjlkj

 

Den A.P. Møllerske Støttefond støtter projektet: “En helt ufarlige MotionsCafé i Gladsaxe”

Håb i Psykiatrien går  sammen med headspace Gladsaxe om at åbne endnu en MotionsCafé for borgere med svær psykisk lidelse.

Det treårige projekt er startet på initiativ af Håb i Psykiatrien og har opnået 2,4 mill. kr. i støtte fra den A.P. Møllerske Støttefond til samskabelse af en MotionsCafé i Gladsaxe, hvor det også afprøves, at driftsledelsen varetages af headspace Gladsaxe. Tanken er, at MotionsCaféen skal kunne skaleres til resten af landet og hver gang udvikles i samarbejde med deltagerne, der allerede har givet enestående god feedback til caféen på Frederiksberg. Deltagelse i caféen kan give et umiddelbart velvære pga. det sociale samvær, fællesskabet og motionen.

 

 

`sædlkfjlkj

sædlkfjlkjsædlkfjlkj

sædlkfjlkj

sædlkfjlkj

APM støttefond

 

Oak Foundation Denmark støtter projektet: “Sammen om Noget”.

Projektet vil udvikle og forankre modeller for flere og mere alsidige aktiviteter i psykiatrien, så patienternes tilbagemelding via tilfredshedsundersøgelser fremhæver sengepsykiatrien for sine mange og alsidige aktiviteter.

Målsætningerne for projektet indeholder katalysering af aktiviteter på alle psykiatriske sengematrikler i Danmark, kontakt til de 5 regioner og aflæggelse af oplysende og motiverende besøg og opnå landdækkende opmærksomhed omkring at “mulighederne for aktiviter I voksenpsykiatrien er talrige, og det kræver ganske få økonomiske midler“.

Tusind tak for både donation og opbakning til dette vigtige projekt.

 

Knud og Dagny Gad Andresens Fond støtter projektet: “Fælles tredje til børn og unge i psykiatrien”.

Vi vil udvikle en samskabelse mellem patient, personale, pårørende og os som forening. En model, som fremelsker ideen, nyder planlægning, fordybes i udførsel og fejrer de små glimt af håb i løbet af processen – med patienter og ildsjæle i tæt og fortroligt makkerskab. En bæredygtig model, hvor mikrodonationen har været motivationen til at komme i gang – men ikke nødvendig for at videreføre.

Tusind tak for både donation og opbakning til dette vigtige projekt.

 

Jaschafonden støtter projektet: ”Mere håb for pengene”.

Donation går til direkte glæde for patienterne.

Tusind tak for både donation og opbakning, så vi kan gøre mere for denne sårbare målgruppe

OAK Foundation støtter projektet: ”Corona Hyggekasser”.

Donationen gik til 100 hyggekasser til uddeling på 100 psykiatriske afsnit over hele landet.

Tusind tak for denne flotte donation, som så hurtigt bragte så megen glæde. 
Under beretninger kan I finde inspirationsbilleder fra kassernes mangfoldige anvendelse.

OAK Foundation corona